บริการของเรา

รถปกอัพ / มิว-เอ็กซ / รถบรรทุก

เกี่ยวกับเรา

คิงส์ยนต์

“คิงส์ยนต์” ชื่อสั้นๆเรียกง่ายจําง่ายนี้ อาจวิเคราะห์ตรงๆได้ว่า มาจากคําภาษาอังกฤษ “KING” กับคําภาษาไทย “ยนต์”  แปลรวมกันว่า ราชาแห่งเครื่องยนต์กลไก เหมาะเป็นกิจการค้ารถยนต์ อะไหล่ ตลอดจนบริการซ่อมบํารุง และธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับรถ แต่ชื่อ “คิงส์ยนต์” – มีที่มาที่ลึกซึ้งกว่านั้นเพราะชื่อนี้เกิดจากปรัชญาผสมผสานกับวิสัยทัศน์ และความเป็นสากล ของผู้ประกอบการ กล่าวคือ เมื่อจะตั้งชื่อธุรกิจยนต์แห่งนี้ คุณเหรียญ จึงวิวัฒนาภรณ์ ผู้ก่อตั้ง หมายจะใช้ชื่อ “ขิ่งย้ง” เพื่อบ่งบอกปรัชญาชีวิตของท่านที่ว่า “ต้องขยันหมั่นเพียร จึงจะเจริญรุ่งเรือง”

คําศัพท์ภาษาจีน

“ขิ่ง” แปลว่า ขยันหมั่นเพียร
“ย้ง” แปลว่า ความเจริญรุ่งเรือง
เมื่อนําแนวคิดเชิงปรัชญามาพิจารณาร่วมกับวิสัยทัศน์ การค้ารถยนต์ที่ต้องมีภาพลักษณ์
ของเครื่องยนต์กลไก ความยิ่งใหญ่ และความเป็นสากลด้วยแล้ว จึงเห็นว่าคําภาษาอังกฤษ
“คิงส์” ที่คนไทยคุ้นเคยแล้ว และคําว่า “ยนต์” รวมกัน น่าจะสร้างการรับรู้ที่ดี
สอดคล้องกับธุรกิจ เมื่อเทียบเสียง “ขิ่งย้ง”  กับ “คิงส์ยนต์” ก็ใกล้เคียงกัน
นี่เองคือความลงตัวของชื่อ คิงส์ยนต์

ประวัติ

วันที่ 12 มกราคม 2512 คิงส์ยนต์ เริ่มต้นขึ้น ณ ถนนประจักษ์ ด้วยกิจการขายอะไหล่รถยนต์ของคุณเหรียญ จึงวิวัฒนาภรณ์ ต่อมาด้วยความสามารถและประสบการณ์ การขายรถที่มีอยู่เดิม คุณเหรียญได้รับโอกาสการเป็นผู้จําหน่ายรถยนต์อีซูซุอีกแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา

คิงส์ยนต์ ดําเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 4 ทศวรรษ ทศวรรษแรก คือช่วงเวลาของการวางรากฐานจากการจําหน่ายอะไหล่รถยนต์ มาสู่การเป็นตัวแทนจําหน่ายรถด้วยปัจจัยเอื้อคือสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ อันตามมากับการเกิดของถนนมิตรภาพ เส้นทางเปิดประตูสู่ภาคอีสาน และปี 2516 คิงส์ยนต์ได้มีการขยายสาขาแห่งแรก คือ สาขาบุรีรัมย์

ทศวรรษที่สอง ช่วงเวลาของการพัฒนาความเป็นปึกแผ่นและเติบใหญ่ของกิจการ ความเป็นมืออาชีพในการบริหาร ความเป็นผู้ประกอบการที่ชื่อสัตย์ จริงใจ น่าคบค้า พิสูจน์ได้จาก ปี 2526 การเปิดโชว์รูมพร้อมสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ บนถนนมิตรภาพ ปี 2530 เปิดศูนย์บริการตรวจสภาพและซ่อมบํารุงเต็มรูปแบบ บนถนนมิตรภาพและช่างเป็นโอกาสเหมาะเหลือเกินที่ศูนย์บริการได้ตั้งอยู่ ตรงข้ามกับโชว์รูมซึ่งเป็นสํานักงานใหญ่ พอดิบพอดีเพียงข้ามถนนก็ถึงกัน จึงเป็นที่สังเกตุได้ง่ายดายว่ามีอีซูซุคิงส์ยนต์พร้อมให้บริการทั้งสองฝั่งของถนนมิตรภาพ ปี 2530 เปิดสาขาปากช่อง บนถนนมิตรภาพ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2531 เปิดสาขานางรอง บนถนนสายโชคชัย – เดชอุดม อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2531 เปิดสาขาพิมาย บนถนนบายพาส อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ทศวรรษที่สาม คิงส์ยนต์ยังคงเติบใหญ่ ขยายสาขาไปไม่หยุดยั้ง ปี 2533 เปิดสาขาสีดา บนถนนมิตรภาพ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ทศวรรษที่สี่ ช่วงเวลาแห่งการเพิ่มสมรรถนะพัฒนาธุรกิจ คิงส์ยนต์ เปิดธุรกิจเข้าสู่ตลาดเมืองหลวงพร้อมกับการปรับรูปแบบบทบาทการทําธุรกิจของสาขาต่างๆที่มีอยู่ทั้งหมดให้เป็นระดับมาตรฐาน

ทศวรรษที่ห้านี้ เรารับทศวรรษใหม่ด้วยการเปิดสาขาสามแยกปักธงชัย บนถนนมิตรภาพบริเวณสามแยกปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2552 เพื่อเพิ่มจุดบริการแก่ลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการซ่อมบํารุงรถขนาดกลางและใหญ่ ซึ่งต้องการพื้นที่กว้างขวางและไม่ต้องฝ่าการจราจรเข้าสู่ตัวเมือง นอกจากนี้เรายังเตรียมให้ทศวรรษที่ห้าเป็นยุคแห่งการต่อยอดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าคิงส์ยนต์ ให้มีเอกลักษณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วทุกแห่ง โดยเน้นความร่วมสมัยเต็มไปด้วยเทคโนโลยี ตามจุดมุ่งหมายของการตลาดสมัยใหม่ โดยทีมงานของคนรุ่นใหม่ที่ผ่านระบบพัฒนาบุคคลากรอย่างเชี่ยวชาญ มีความตรงไปตรงมาเพื่อให้ลูกค้าได้รู้สึกประทับใจในการเป็นเจ้าของและใช้งาน รถยนต์อีซูซุทุกประเภทอย่างสูงสุด เหล่านี้เป็นการสานต่อปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ “คิงส์ยนต์ “ที่ดําเนินมาอย่างชัดเจนและมั่นคงตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี

“จะเห็นได้ว่าการเติบโตของคิงส์ยนต์นั้น เราปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างธรรมชาติที่สุด ตามจังหวะและเวลาของมันเอง
แต่เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งจําเป็น ทําให้เราต้องมองสิ่งต่างๆด้วยมุมมองใหม่ๆตลอดเวลาการให้ความรู้สึกที่เรียบง่าย
แต่เคลื่อนไหว ในขณะเดียวกัน การมีจังหวะที่พอเหมาะพอดี ทําให้เรานําเสนอได้มากกว่า ความฉาบฉวย
และนี่ทําให้คิงส์ยนต์เป็นสิ่งพิเศษ”

 

วิสัยทัศน์

กว่า 50 ปีของ “คิงส์ยนต์” อันเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจในการจําหน่าย รถยนต์อีซูซุและศูนย์บริการระดับมาตรฐาน

คิงส์ยนต์มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและแน่วแน่ คือ

          ลูกค้า ต้องได้รับสินค้าและบริการที่ดีและมีคุณภาพ
          พนักงาน ต้องได้รับการปฏิบัติและมีรายได้ที่เหมาะสม
          ธุรกิจ ต้องสามารถดํารงอยู่ได้
          สังคม ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม

ชาวคิงส์ยนต์ทุกคนยึดหลักปรัชญาที่สําคัญในการทํางาน เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและ การบริการที่น่าประทับใจแก่ลูกค้าคือ

 

“ต้องขยันหมั่นเพียร จึงจะเจริญรุ่งเรือง”

ตามความหมายและที่มาของชื่อ “คิงส์ยนต์” จากวิสัยทัศน์และปรัชญาในการทํางานดังกล่าว
ทําให้ในวันนี้คิงส์ยนต์มีเครือข่ายที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า อย่างครบวงจรถึง 8 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและความพึงพอใจอย่างสูงสุด จากเราตลอดไป